Penjelasan itu perlu jika  sekiranya perkara itu diketahuinya.